SYSTEM & Produkter

System Division

Produkter och system inom elektromagnetisk signaturhantering.

Polyamp Systems specialiserar sig på design, tillverkning och utveckling av system och produkter inom elektromagnetisk signaturhantering för den globala marinmarknaden.

Polyamp arbetar i nära samarbete med varv och slutkund vid dimensionering av avancerade magnetminskydd till olika fartygsklasser, från den minsta obemannade RHIB upp till hangarfartyg.

Undervattenselektronik för mätning och analys, samt utvecklar och designar kompletta undervattens  multisensor mätsystem.

UEP ULFE/ELFE sensorer i kolfiber.

SWECADE© programvarupaket används för att förutspå fartygs magnetiska signaturer och designa slingor till magnetminskydd.

SWECADE©  används även för att analysera och dokumentera fartygssignaturer under mätningar vid fasta och portabla mätstationer.

Strömförsörjning

Strömförsörjning och DC/DC-omvandlare.

Polyamp Power Division är specialiserade på DC/DC-omvandlare och strömförsörjning. Sedan slutet av 1960-talet konstruerar vi DC/DC-omvandlare med högt anseende för den höga tillförlitligheten och elektriska prestanda. De används i system med höga krav.

Vi distribuerar även Nederlänska Delta Elektronika labbaggregat och Finska Enedo program  AC/DC och DC/AC enheter.