Produkter

Systems Division

Design, tillverkning och utveckling av produkter inom magnetisk signaturhantering.

Polyamps Systems Division specialiserar sig på design, tillverkning och utveckling av produkter inom magnetisk signaturhantering; bland annat magnetminskydd för den globala marinmarknaden.

Vi tillverkar magnetminskydd för såväl ubåtar som ytfartyg, undervattenselektronik, UEP- och ELFE-sensorer för mätning och analys, samt utvecklar och designar kompletta signaturmätsystem.

Polyamps programvarupaket SWECADE© används för att förutspå fartygs magnetiska signaturer och designa slingor till magnetminskydd. Polyamp arbetar i nära samarbete med varv och slutkund vid dimensionering av avancerade magnetminskydd till fartyg av olika fartygsklasser, från den minsta obemannade RIB-båten upp till hangarfartyg.

Programvaran används även för att analysera och dokumentera fartygssignaturer under mätningar vid fasta och portabla mätstationer.

Power Division

Strömförsörjning och DC/DC-omvandlare.

Polyamp Power Division är specialiserade på DC/DC-omvandlare och strömförsörjning. Sedan 1970-talet konstruerar vi DC/DC-omvandlare med högt anseende för den höga tillförlitligheten och elektriska prestanda. De används i system med höga krav.