Produkter | Swecade

swecade

Signaturhantering

Undervattenssignaturer från fartyg som används för detektering bör vara kända och kontrolleras för varje örlogsfartyg innan ett uppdrag.

SWECADE© är ett programpaket för magnetisk, elektrisk och tryckhanteringssignatur. Det har utvecklats i samarbete med FMV (svenska Försvarets Materielverk) för att vara det viktigaste verktyget i förutsägelse, design och utvärdering av icke-akustiska undervattenssignaturer.

SWECADE© har använts vid alla svenska intervall (hav och land) sedan 1995, och i sin nuvarande version är det också anpassat för transportabla intervall.

SWECADE© körs på en vanlig PC och kan läsa sensorvärden från en fil eller använda ADC-skivor för datainsamling.

SWECADE© består av tre moduler

Signaturförutsägelse:
  • Beräknad magnetisk signatur på alla djup och omgivande fält
  • Modulär uppbyggnad av hela fartygets uppsättning av komponenter (motorer, växlar etc.)
Loop-coil konstruktionspaket:
  • Utformning av loop-spolar för komponenter, ett fartyg eller en fartygsklass
  • 3D-grafik av kabelvägar
  • Förutsägelse av coil-effekter på alla avstånd

Avståndsverktygen är optimerade för:

  • Signalbehandling och datahantering
  • Snabb, halvautomatisk, coil-förutsägelse och definition av optimala inställningar
  • Kraftfulla visnings- och utskriftsrutiner
  • Inbyggd utbildning för operatörer och avmagnetiseringstekniker

SWECADE© Screenshoot