Produkter | Systems Division

MinskyddsSystem

Minskydd på fartyg och ubåtar.

En undervattensmina eller spaningssensor placerad på havsbotten kan detektera ett fartyg genom att det påverkar det lokala jordmagnetiska fältet med sin magnetiska signatur.

När fartygets signatur detekteras och analyseras triggas torpeden eller minan, alternativt skickas en position (gäller främst ubåtar) och en kategorisering.

För att minimera denna signatur är örlogsfartyg och ubåtar utrustade med minskydd som skapar ett motriktat magnetfält i tre dimensioner för att signaturen skall minimeras. Med två magnetometrar som mäter det jordmagnetiska fältet och ett väldimensionerat minskydd, kan signaturen minskas med 90-95% av ursprunglig nivå. En annan effekt är att signaturen får en plattare struktur som gör det svårt för en bottenmina eller torped att hitta en triggerpunkt. För att uppnå detta har Polyamp en mät- och analysprogramvara, SWECADE©.

Minskydssystem behövs på alla typer av fartyg från omagnetiska GRP/CF skrov för minröjning, rostfria och metalliska skrov. Aluminiumskrov är dock inte att rekomendera för ögonblicket.

Polyamp är teknologiskt ledande och är ett av de få företagen i världen med ett helhetsgrepp för hanteringen av den magnetiska signaturen på fartyg och ubåtar. 

Vi har idag levererat över 60 minskyddssystem med tredimensionella slingsystem, runt om i hela världen.

Vi har installerat minskydd på allt från små fartyg till ett av världens största hangarfartyg, samt på konventionella ubåtar. Polyamp har även moderniserat ett antal minskyddssystem, även från andra leverantörers gamla installationer.

Vi kan supporta ett varv med komplett slingdesign mot ett signaturkrav från stål till kompositskrov (omagnetiskt). Polyamp erbjuder flera typer av strömförstärkare för installation på olika klasser av fartyg. Placeringen av strömförstärkare kan antingen centraliseras ombord eller distribueras nära slingan i fartyget. Genom att försörja varje slinga med en individuell strömförstärkare uppnås en förbättrad signaturprestanda. Det minskar även kalibreringstiden i mätstationen jämfört med när man har ett  fåtal centraliserade strömförstärkare. Vi har även tagit fram system för automatisk redundanskoppling om en förstärkare rapporterar felfunktion.