Produkter | Systems Division

UEP & ELFE Sensors

UEP/ELFE-sensorer från Polyamp

Polyamps elektrodsensorer i kolfiber har mycket hög känslighet. Den mekaniska robustheten, enkla hanteringen och livslängden för kolfiberteknologin gör den långt mer mångsidig för UEP- och ELFE-applikationer jämfört med andra typer av elektroder. 

Kolfibersensorer är i själva verket mycket känsliga och dess egenbrus är lägre än den lågbrusiga förstärkaren (<1 nV Rot Herts @ 1 Hz) PA3004. 

I lågohmig differentiell mätning är sensorkarakteristiken kapasitiv, vilket innebär att en virtuell likspänning kommer att inträffa. Av den anledningen är förstärkaren utrustad med ett högpassfilter (HP>5 mHz) för att tillhandahålla en stabil nollnivå. HP-filter skyddar även förstärkaren från att bli mättad på grund av DC-störningar, som är den vanligaste orsaken till mättnad. Därför är HP-filtret också relevant för AgAgCl system.

UEP sensordata
Sensortyp

PA3001A

PA3001B

Längd 125±5 mm 58 mm
Diameter 50 mm 55 mm
Vikt i luft 150 g 130 g
Vikt i vatten  10 g 10 g

 

Standardkabel  45 cm 45 cm
Tillval kabel längd  Upp till 50 m Upp till 100 cm
Tillval kabel  1 pol kontakt  1 pol kontakt

Lågbrusig differentialförstärkare

Den mycket lågbrusiga differentialförstärkaren PA3004 möter efterfrågan på liten yta för undervattensintegrationsplattform med flexibilitet för olika typer av mätningar.
PA3004 är optimerad för både vår kolfibersensor samt AgAgCl elektrodersensorer.
Frekvensbandet uppfyller ELFE-frekvensdefinitionen från 0-3000 Hz.
Men även vid närfältsmätningar finns mycket sällan användbara grundfrekvenser över 500 Hz.

Viktiga funktioner i förstärkaren

  • Optimerad ingång för kolfiber eller AgAgCl sensorer genom omkopplarinställning
  • Speciellt användbar för integration i undervattensplattform
  • Mycket lågt brus med + 80/86 dB förstärkning
  • Brusnivå 1 nV/m RootHz @ 1 Hz
  • Linjäritet <1% 1 till 5000 Hz
  • Valbart 80/60 dB förstärkning av relä (-15V)
  • Isolationsförstärkare ger utmärkt axelseparation och common mode brusundertryckning
  • Upp till 4 km analog signalöverföring med signaldrivare.