Produkter | Systems Division

Elektromagnetiska System

UEP och ELFE mätsystem

UEP, eller Underwater Electric Potential, genereras av katodiska strömmar i fartygs eller ubåtars skrov och även från propeller eller andra metalliska material i kontakt med saltvatten. 

Ett fartygs elektriska potentialsignatur fördelas därför på ett liknande sätt som den magnetiska signaturen. Detta kan också användas som en insignal eller triggersignal i en bottenmina. Fartygets rörelser producerar också ett sk. extra lågfrekvent elektrisk fält, ELFE, som kan användas för positionering, målutvärdering eller spaning. Den har motsvarande egenskap som undervattensakustik, men kan även "se" runt hörn eller bakom en ö. ELFE är ett kraftfullt komplement till akustisk spaning eftersom bakgrundsbruset är mycket lågt och utredningshastigheten närmare ljusets.

Polyamp har utformat en rad sensorer och plattformar för mätning av dessa elektriska undervattenssignaturer för användning i:

 • Hamnsäkerhet, intrångsdetektering
 • Spaning, fasta eller mobila utrustningar
 • Olja och gas, kartläggningsapplikationer
 • Uppgradering konventionella mätstationer
 • Transportabla mätsystem
 • Mineralprospektering
 • Miljömätningssytem  
  • (t.ex. vågor, jordbävning, jonosfäriskt)

Polyamp UEP- och ELFE-system - viktiga funktioner.

 • Kolfiberelektroder - robust teknik
 • Lågbrusförstärkare - Hög känslighet
 • Salthaltsoberoende - omedelbar användning för alla vatten
 • Inert Sensors - underhållsfri utan behov av saltbryggor
 • Snabb sjösättning - inga operativa förseningar
 • Hög tillförlitlighet - lång livslängd
 • 3-axliga plattformar - fasta och transporterbara mätsystem